KUGL 368

Brangus  kopija

Informuojame, kad pinigų pervedimai tarp kredito įstaigų nebus vykdomi 2017 m. gruodžio 25 – 26 d. ir 2018 m. sausio 1 d.
Norint pinigus pervesti iš kredito unijos į kito banko sąskaitą dar iki švenčių, mokėjimą reikia atlikti ne vėliau nei gruodžio 22 d. 15:30 val. Bet jeigu pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra kredito unijose (LCKU), pervedimas bus atliktas tą pačią dieną, taip pat ir gruodžio 25 – 26 dienomis bei sausio 1 d.

2017 gruodžio 12 dieną Kredito unija „Germanto lobis“ bendradarbiaujant su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais ir Telšių apskrities verslo inkubatoriumi suorganizavo seminarą „AUGINKIME SAVO VERSLĄ DRAUGE. VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS“.

DSC 0021

Gausiai susirinkusius Telšių verslininkus sveikino Telšių rajono meras Petras Kuizinas , Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas, Kredito unijos „Germanto lobis“ pardavimų projektų vadovas Vladas Murašovas.

Lietuvos laisvos rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas apžvelgė Telšių regiono ekonominę situaciją, galimybes, padiskutavo apie verslininkų vaidmenį šiuose procesuose, Jurgita Butkevičienė skaitė pranešimą „Pasirengimas eksportui ir kas svarbu žinoti įmonėms“, ŠPPAR generalinis direktorius. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška pristatė rūmų veiklą ir pakvietė verslininkus būti verslo partneriais.

Renginyje apdovanoti nusipelnę Telšių regiono verslininkai.

Padėkos ženklas buvo įteiktas Algirdui Pažemeckui, ilgamečiam AB „Žemaitijos pieno“ vadovui ir akcininkui.

„Padėkos ženklas“ įsteigtas siekiant juo skatinti ir pažymėti Lietuvos PPAR sistemoje dirbančius asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, Rūmų narių darbuotojus, o taip pat kitus asmenis, kurie, nebūdami susiję darbo santykiais su Rūmais, juos rėmė, garsino ar kitokiu būdu aktyviai dalyvavo jų veikloje.

Darbo žvaigždės medaliai įteikti: 

Gražinai Norkevičienei, ilgametei AB „Žemaitijos pienas“ laboratorijos vedėjai, už atsakingą darbą, nuolatinę naujų strategijų paiešką ir įgyvendinimą, naujas technologijas ir produktų kokybės gerinimo būdus;

Sandrai Riepšienei, UAB „Kontėna“, už asmeninį indėlį į Telšių apskrities verslo inkubatoriaus veiklą, atsakingą požiūrį į darbą, jo kokybę, tradicinių amatų plėtojimą, tautinio paveldo tradicijų puoselėjimą.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas „Darbo žvaigždės medalis“ steigiamas siekiant juo pagerbti ir pažymėti profesijos lyderius, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus pasiekimus profesijos srityje, profesinę etiką, aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, gebėjimą nuolat tobulinti kvalifikaciją ir žinias, asmeninį indėlį į įmonės ar organizacijos vystymąsi.

DSC 0098

DSC 0222

Daugiau nuotraukų galite pamatyti: https://www.facebook.com/kugl.lt/