KUGL 368

Svajonių namai su kredito unijos „Germanto lobis“ būsto kreditu.

 

Būsto kreditas - tai ilgalaikė tikslinė paskola, skirta būsto pirkimui ar renovacijai. 

Terminas:

Ø  Iki 15 metų;

Ø  Atskiru valdybos sprendimu gali būti padidinamas iki 20 metų.

Užtikrinimo priemonės:

Ø  Laidavimas;

Ø  Kilnojamas turtas;

Ø  Nekilnojamas turtas (būtinas);

Ø  Terminuoto indėlio kredito unijoje įkeitimas;

Ø  Kitos užtikrinimo priemonės.

Dokumentai, reikalingi paskolai gauti:

Ø  Prašymo forma gauti būsto paskolą (Forma F-PBP-1.5)

Ø  Laidavimo paraiška (Forma F-LGP-1.4);

Ø  Asmens tapatybės dokumentų kopijos;

Ø  *Pažymos apie pajamas už paskutinius 6 mėnesius;

Ø  Dokumentų, įrodančių nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą, kopijos;

Ø  Įsigyjamo būsto duomenys/dokumentai.

* Pažymos pateikti nereikia, jei:
-       narys perveda visas lėšas į kredito uniją;
-       gaunamos pajamos patvirtinamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės gauta pažyma.
Šiais atvejais prie prašymo paskolai gauti pridedamas sąskaitos išrašas ir (ar) pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės.

Esant abejonių paskolų vadybininkas arba paskolų komitetas gali pareikalauti pateikti ir kitų dokumentų (pvz., atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus kvitų kopijų,  pažymų apie turimus įsiskolinimus kitoms kredito ir finansų įstaigoms ir pan.).

Kviečiame susipažinti su Būsto kreditavimo sutarties bendrąja dalimi. 

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio, jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.