KUGL 368

Jeigu galvojate, kad sutaupyti yra labai sunku arba nėra iš ko, atsidarykite taupomojo indėlio sąskaitą. Įnešdami net ir nedideles sumas, sukaupsite atliekamus pinigus, o bet to uždirbsite ir palūkanas.

Tai indėlis, į kurio sąskaitą galite pervesti dalį ar visą atlyginimą, pensiją, stipendiją. Palūkanos šio indėlio sąskaitoje aukštesnės nei atsiskaitomojoje sąskaitoje, neribojamas įnašų dydis, sąskaitą galima papildyti bet kada.
Išėmimus iš sąskaitos galima daryti kartą per kalendorinį mėnesį, už daugiau nei vieną pinigų išėmimą per mėnesį imamas išgryninimo mokestis 0,4% nuo išimamos sumos.

Taupymo sąskaita

Galioja nuo 2015-10-12

EUR, %

0,50

 

 

 

 

 

 Fizinių ir juridinių asmenų indėliai eurais, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais, Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, laikomi bankuose ir kredito unijose, draudžiami pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Draudimo objektas negali būti kredito unijos išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko, draudimo įmonės, kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių, pensijų fondų, valdymo įmonių, įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma), kolektyvinio investavimo subjektų.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” tinklalapyje www.iidraudimas.lt